Generelt om dykkestederne:
Dykkestederne er nogle som vi benytter i PR-DYK´s undervisning, samt til dykkerture og lign.
Alt efter vejret, vind, bølger & strøm, så vælger vi en af disse steder.
Sigten i Danmark er ringe, den ligger mellem 0,5 meter til cirka 10,0 meter på gode dage. Men som man siger, kan du dykke í Danmark, så kan du dykke mange steder rundt omkring i verden.

1. Tisvilde strand:
Kørevejledning - kør ad rute 267, den går hele vejen til Tisvildeleje. Kør til parkeringspladsen nede ved stranden, slutningen af Hovedgaden og parker cirka midt på parkeringspladsen.

Er du her uden for badesæsonen, vil du kun møde nogle få mennesker, men indenfor badesæsonen, skal du komme tidlig, hvis du vil have en parkeringsplads.
Et pænt stykke ude (ca. 100 m) er der et stenrev, med masser af små og store sten fuldt af liv.
Området benyttes af lystfiskere i både, så brug en overfladebøje eller lign.

Dykket:
• gå i ud for skellet mellem den asfalterede og den grusbelagte parkeringsplads
• dybden er mellem 0-11 meter.
• bunden er lys sandbund og revet består af små til mellemstore sten.

2. Knud Rasmussen:
Kørevejledning – kør ad Strandvejen. Knud Rasmussen-statuen står i et mindre sving af Kystvejen midt imellem Skovshoved Havn og Bellevue Strand.

Der er et rigt fiskeliv her og der kommer mange lystfiskere. Dykkestedet ligger godt beskyttet og på forholdsvis lavt vand.
Det er nødvendigt at tage højde for dykkestedets nærhed til Skovshoved Havn. Anvend derfor altid en overfladebøje med dykkersignalflaget.

Dykket:
• der er en platform ved trappen, hvor udstyret kan tages på og af.
• dybden er mellem 0-10 meter.
• bunden ved kanten består af en masse små sten med røde og grønne havplanter, længere ude er det sandbund med ålegræs.

3. Gl. Højerup Kirke, Stevns:
Kørevejledning – kør ad landevej nr. 261 fra Køge mod Rødvig, ud for Store Heddinge er en rundkørsel, hvor du drejer til venstre og fortsættes mod Gl. Højerup Kirke. Ved kirken er der en stort anlagt parkeringsplads, trappen til vandet ligger ved siden af kirken.

Kridtbundens hvide farve reflekterer lyset og på en solskinsdag, så er farverne flotte. Der er en masser render/formationerne på 1-1,5 meter og som danner langstrakte dalsænkninger, med sand i bunden, samt nogle gamle bundgarnspæle.
Vær opmærksom på, at det ikke er sundt at udføre hårdt arbejde lige efter et dyk, tag den med ro og gå eventuelt to gange op ad trappen, så du ikke bliver overanstrengt.

Dykket:
• du må desværre benytte trappen (mange trin) for at komme ned og op af vandet.
• dybden er mellem 0-8 meter.
• bunden skråner langsomt udad og består af kalk med sandbanker, samt røde, mørke tangplanter. Sigten er præget af årstiderne (alger i sommersæsonen) har prøvet at dykke der, hvor der ingen sigt var.

4. Twin – Helsingør:
Kørevejledning – kør til Helsingør, følg Kongevejen og drej ned mod færgerne. Når du kommer til rundkørslen, skal du tage den første vej, der fører ned mod Strandvejen. Efter 300 meter er der en parkeringsplads på din højre side, parker der. På den anden side af vejen er der en bådudlejning.

Trykkerdammen, PADI-vraget eller Twin, som det lille vrag ud for kysten på lavt vand hedder.
Benyttes meget til uddannelse af elever, dette skyldes at området er som regel velbeskyttet, dyrelivet og bundforholdene er varierede og det er et nemt stranddyk med dybde.

Dykket:
• brug trappe, som er blevet sponseret og opsat af Dykkercenteret.
• dybden er mellem 0-13 meter
• det første stykke sandbund, med højt ålegræs, dybden er omkring 3 meter. Langsomt falder bunden til 6 meter og bliver til almindelig lerbund med pletvise stenrev. Her skifter vegetationen til blæretang, rødtang og bladtang med en masse dyreliv.
• vil man dykke ved vraget Twin, så fortsætter man lige ud til 10-11 meter. Her har bunden skiftet karakter igen, det er nu lerbund med muslingebanker og bevoksningen er blevet lidt mere sparsom. Hvis man følger 10-11 meter dybdekurven mod nord og kigger godt til begge sider, Twin var en lille enkeltmandskutter på ca. 10 meter. (den er meget forfalden)

5. Halsskov Færgehavn:
Kørevejledning – kør ad motorvej E20 mod Korsør og tag afkørsel 43 mod Halsskov. Hold øje med Q8-tanken og rundkørslen, hvor der drejes til venstre mod Storebæltsudstillingen. Du/I skal til venstre mod Skovbrynet, og umiddelbart efter til højre mod Halsskov gl. færgehavn - eller lige ud til stranden. Der er nu en græsplæne til højre, hvor opmarchbanerne til den gamle færge lå.

Det gamle færgeområde består af tre færgelejer, som ligger gaffelformet ved siden af hinanden. Fra stranden kan man gennemføre et par dyk inden for havnemoleområdet, i retning af de gamle oliemoler, som stikker ud i tre led midt i havnemoleområdet.
Bunden er flisebund, samt spuns, der fortsat stikker op af sandbunden. Man ser en del krabber og rejer samt undertiden torsk. Bevoksningen på pælene består af muslinger. Der er et hulrum, hvor bolværkspælene er placeret, NB! nogle af pælene er væltet og ligger på tværs.

Dykket:
• du kan dykke direkte fra stranden ved den anden parkeringsplads et par hundrede meter syd for færgelejerne. Her er en lille betonplatform, hvor man kan lægge sit udstyr.
• dybden er 6 meter og under bolværket ca.10 meter.
• ved stranden består bunden af småsten, lidt længere ude ændrer den karakter til sandbund med ålegræs, diverse vandplanter og alger.

6. Dronningmølle Sø:
Køjevejledning – kør til Dronningmølle i Nordsjælland, hvor vejens navn skiller mellem Dronningmølle Strandvej og Villingebæk Strandvej, drejer du ind på parkeringspladsen.

Er vejrudsigten imod en, så er der et par steder, som næsten aldrig bliver påvirket af vinden og søen er en af disse. Selve søen er omgivet af træer og dermed ret afskærmet for vinden. Søen af beskeden størrelse og som så mange andre søer, er der en lidt følsom bund, så god opdriftskontrol og forsigtighed med finnebevægelserne anbefales.

I søens nordøstlige hjørne står en lille pumpestation, der stammer fra søens fortid som teglværk. Den findes ved at svømme 25 meter i en ca. 20 graderfra den temmelig faldefærdige badebro. Der er ret mørkt omkring bygningen, der befinder sig på 7-8 meters dybde og man kan svømme gennem hullet i taget og ud af døren.

Dykket:
• ved søens sydvestlige ende ved en ramponeret badebro, eller efter en lille travetur op langs gangstien, der går mellem træbevoksningen og stranden på øresundssiden. Efter ca. 100 meter kigger du efter en lille sti, der går ned ad skrænten ind i buskadset.
• bedste dybde er max 8 meter, ved større dybder bliver det mørkt.
• fra 1 til 5 meters dybde støder man på søgræs, siv og træer. Inde i bevoksningen er der rig mulighed for fiskene at gemme sig, så ved lidt forsigtig svømning kan man komme ret tæt på dem. Gedder, aborrer og skaller kan ses i det lave vand.
• ved søens nordlige side er mange træer endt i vandet, hvor de udgør en spændende lille labyrint, man kan dykke rundt imellem.

7. Sigerslev Kridtbrud:
Kørevejledning – kør ad sydmotorvejen, E20/E47/E55 og tag afkørsel nr. 32 mod Køge. Fra Køge køre I ad landevej nr. 261 mod Store Heddinge. Ved rundkørslen drejes af mod Sigerslev/Mandehoved og køres ad Hærvejen. Kør et stykke ned forbi kridtbruddet, hvor der er en lille plads at parkere på.

Dykningen foregår fra stranden til sydvest for molen, bunden består hovedsagelig af kridt og mange steder ses dybe furer i kridtformationerne, dannet ved at granitblokke under istiden blev skubbet hen over bunden.
Der ligger resterne af et gammelt træskib på bunden, hvor nu kun spanterne stikker op. Der er et rigt dyrelivet, bestående af krabber, rejer, muslinger, kutlinger, ulke, nålefisk, diverse fladfisk og sandorm.

Dykket:
• fra parkeringspladsen går der et par trapper ned til selve stranden, som ligger ca. 10 meter længere nede.
• NB! Der må ikke dykkes i sejlrenden og brug en overfladebøje.
• dybden er mellem 0-10 meter.
• bunden ved stranden er små sten og ret hurtigt ændre bunden sig til sand-/kridtbund med ålegræs, længere ude er det kridtbund.

8. Rødvig Havn/-strand:
Kørevejledning – kør ad sydmotorvejen, E20/E47/E55 og tag frakørsel nr. 32 mod Køge. Fra Køge køre I ad landevej nr. 261 mod Store Heddinge. Ved rundkørslen køres ligeud til Rødvig Havn og parker på parkeringspladsen ved Rødvigs vartegn, Flinteovnen.

Rødvig er en lille havneby med lystbådehavn og bunden består skiftesvis af kridt og sand, der er store områder med alger og vandplanter, samt et rigt dyreliv. Der ses mange steder dybe furer i kridtformationerne, der blev dannet ved at granitblokke under istiden blev skubbet hen over bunden.

Dykket:
• gå fra parkeringspladsen og ned på stranden.
• man må ikke dykke i retning af lystbådehavnen og brug altid overfladebøje med dykkersignalflag.
• dybden er mellem 0-5 meter.
• ved stranden består bunden af sten. Ret hurtigt ændrer den karakter til hvid sandbund med ålegræs, diverse vandplanter, alger, sandorm. Længere ude skiftevis kridtbund og sandbund.
• efter dykket er der mulighed for at gå på toilet og bad, samt en iskiosk, hvor man kan købe store isvafler.

9. Refugium:
Kørevejledning – kør ad landevej nr. 237 fra Gilleleje mod Rågeleje, ved Smidstrup Strand overfor Brugsen/bageren er der et blåt vejskilt på højre side mod Refugium. Følg denne vej til enden, hvor der er en parkeringsplads.

Dyk langs kysten i nordøstlig retning, hvor der er en masse store sten helt inde under land og ud til 6-7 meters dybde. Ved stenene er der en masse dyreliv, kutlinger, havkarusser, savgylter, samt fladfiskene som ligger skjult og helt stille, f.eks. rødspætter og skrubber.

Dykket:
• fra bådebroen og i nordøstlig retning (bedst et par hundrede meter henne ad kysten) er der store sten på sandbunden.
• dybden er mellem 0-7 meter.
• i sydvestlig retning fra bådebroen er der et stykke med lavt vand og ingen store sten. Længere ude er bunden ren sandbund.
• i nordøstlig retning, er der en masse store sten helt inde under land og ud til 6-7 meters dybde.

10. Rørnæs:
Kørevejledning - kør mod Kalundborg, inden I kommer til selve byen drejer I fra mod Røsnæs. Cirka fem kilometer før spidsen kommer I igennem Ulstrup, her drejer I til venstre ned mod vandet.

Dykkestedet er godt og varieret, og byder på afvekslende bund, der passer de forskellige arter fladfisk. Man kan derfor sagtens bruge en time i vandet.

Dykket:
• man kan parkere ved vandet, klæde om og gå direkte i vandet.
• dybden er mellem 0-10 meter.
• bunden ved stranden består af små og større sten med tang, længere ude går bunden over til sand.
• Ved ca. 6 meters dybde kommer der spredte sten- og muslingesamlinger.

11. Munkeholmbroen:
Kørevejledning - tag motorvejsafkørslen nr. 15 mod Borrevejle og anden vej (Munkeholmvej) i rundkørslen lige efter. Følg denne vej en cirka 8 km og du kan parkere på den store parkeringsplads over for det nedbrændte Langtved Færgekro inden du kører over Munkholmbroen.

Er vejrudsigten imod en, så er Munkeholmbroen en af de andre steder, som næsten aldrig bliver påvirket af vejret.
Munkholmbroen ser ikke ud af så meget, men under overfladen er der masser af liv i vandet ved og omkring Munkholmbroen.
Broen hviler på et jernskelet, du kan dykke under hele broen i kørselsretningen under vandet.
Hver bropille består af seks åbninger i et jernskelet, der holder betonpillen. Hver åbning er så stor, at en dykker med udstyr let kan svømme igennem.

Dykket:
• fra parkeringspladsen skal du gå ad stien mod syd og følge sporet mod stranden. I vandet bliver der langsomt dybt. Der skal vades 25-30 meter før vandet når en dykker til livet. Herefter skal du ikke svømme langt før der kommer en skrænt.
• dybden i renden ligger på 6-8 meter, vær opmærksom på at vandstanden kan variere i fjorden med over 1,5 meter fra det laveste lavvande til det højeste højvande.
• der er meget marint liv i området, bunden er dækket af et tykt lag af blåmuslinger, der igen er med til at sikre en fin sigt ved at filtrerer vandet.

12. Hornbæk Plantage:
Kørevejledning - kør mod Hornbæk, på Nordre Strandvej imellem Ålsgårde og Hornbæk by, ligger Hornbæk plantage. Når man kommer fra Ålsgårde og køre igennem Hornbæk Plantage ligger der en ca. 100 meter lang parkeringsplads på den side, der vender mod kysten.

Dette dyk er ganske afslappende, så der er masser af tid til at nyde turen. Stenrevet er kraftigt bevokset overalt. Der er rødtang så langt øjet rækker, engang imellem afbrudt af lidt blæretang og sukkertang. Samt et rigt dyreliv, bare man har øjnene med sig - vi har set sæl i dette område.

Dykket:
• omklædning foregår på parkeringspladsen, følg stien ca. 100 meter igennem skoven ud mod vandet. Gå forsigtigt ud i vandet og føl dig frem med fødderne da stenene er glatte, tag først finner på, når du er på dybt vand.
• dybden er mellem 0-6 meter.
• bunden ved stranden består af små og større sten med tang, ca. 10 meter længere ude går bunden over til sand.
• ved ca. 3-4 meters dybde kommer stenrevet.

13. Lynetten:
Kørevejledning - kør ud mod Lynetten ad Refshalevej og fortsæt forbi Margretheholm-havnen. Efter I køre over en bro over indkørslen til en gammel tørdok, slår vejen et 90 graders sving til venstre, hvor der er plads til at parkere, og man kan se ud til vindmøllerne. Alternativt kan man stoppe før man kører over broen, og hoppe i vandet på en af siderne af havneindsejlingen.

Lynetten er et let og tilgængeligt sted, hvis man vil have vand over hovedet, uden at skulle svømme flere hundrede meter for at få lidt dybde.
Selv på en blæsende dag, er der relativt godt læ og stille vand, da stedet er afskærmet fra det mere åbne.

Dykket:
• fra parkeringspladsen, hvor man klæder om, er der god adgang til vandet, og udmærkede flade sten på lavt vand, hvor man kan tage finner på.
• dybden er mellem 2–10 meter.
• gå ikke for langt ud i kanalen, da der er livlig bådtrafik ind og ud af havnen. Sørg for at være afmærket med overfladebøje.
• der er meget liv på stenene langs molerne, med en masse dyreliv. Ellers er det en bløde bund, som på det lave vand er bevokset med ålegræs, her er der som regel lidt fladfisk at finde.

14. Hullet i muren:
Kørevejledning – kør ad Strandvejen, passerer Eremitagen og drej ind ad grusstien ved hus nr. 724 på højre hånd lige efter hullet i muren og parker mellem træerne til venstre. Undgå at parkere på selve parkeringspladsen foran Villa Stokkerup.

Hullet i Muren – det er nemlig en mur med et hul i – området er også kendt som Springforbi Strandpark.

Dykket:
• gå lige en rekognosceringstur først, så I ikke slæber udstyret ned, før I er sikre på, at forholdende er indbydende.
• gå ud ved siden af den lille, forfaldne betonhøfde, der er lige foran trappen.
• dybden er mellem 0-5 meter.
• bunden ude foran skrænten er leret og furet, visse steder er furerne i bunden meterdybe og giver en god og atypisk variation i landskabet under vandet.
• der kan både være kystfiskere og en del let sejlads i området, så pas på, hvis I går i overfladen længere ude.

15. Amager Strandpark:
Kørevejledning - kør ad Amager Strandvej langs strandparken. Kør over broen til parken og til venstre efter den lille rundkørsel.

Dykkerbanen ved Amager Strandpark blev anlagt i 2005, banen er omkring 200 meter og med en dybde på omkring fire meter. I juni 2007 blev der anlagt en række undersøiske landskaber og fikspunkter, som på forskellig vis byder dykkere på anderledes oplevelser og små udfordringer.

Dykket:
• dykket kan enten ende ved stranden eller du kan søge mod syd til du rammer molen, hvor der er en fin trappe ude ved enden. Stenene langs molen er også spændende at udforske.
• det letteste er at gå i vandet fra stranden. Efter kun 10-15 meter falder bunden brat og dykket kan begynde.
• dybden er mellem 0-5 meter.
• inden du går under, så se på bøjerne, der markerer dykkebanen. Efter en kort svømmetur i tangskoven, er du fremme ved banen.
• store krabber piler ind og ud i huller og sprækker, havkarusserne lægger sig i slipstrømmen af dykkere og leder efter føde i det ophvirvlede sand. Svøm gennem de store betonrør – der er masser af plads, så der er ikke risiko for at sidde fast.

16. Sjællands Odde:
Kørevejledning – kør ad rute 21 og videre ad Oddenvej. Kort efter man køre med vandet på højre hånd, møder man Nybolig på venstre hånd, lige overfor ligger en stor grus P-plads, hvor man kan parkere lige ud til vandet.

Dykket:
• det bedste sted at komme i og op af vandet er på P-pladsen overfor Nybolig. Derfra er der kun 20 meter til man står i vand til knæene.
• ved stranden er vandet forholdsvis lavt, bunden er meget skiftende. I starten er der småsten, derefter sandbund og så igen sten, men denne gang er stenene noget større.
• dybden er mellem 0-4 meter.
• ved bundens mange sten er der en masse fiskeyngel og andre smådyr. Så kig imellem stenenes sprækker efter liv og andre spændende ting, f.eks. kan man finde meget små sønelliker på stenene

17. Kulhusene:
Kørevejledning - fra Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, drejes der til højre ad Færgelundsvej. Ved Jægerspris By, forsættes der til den første rundkørsel, hvor man tager 1. afkørsel.
I rundkørsel nr. 2 tages 2. afkørsel, derefter tages 1. afkørsel i de kommende rundkørsler. Ved Jægerspris Slot følges vejen mod højre ad Kulhusvej, derefter er det bare ligeud til Kulhuse Havn.

Kulhuse er primært til dykning i de sene efterårs- og vintermåneder og Kulhuse er et meget populært turist- og badeområde i sommerhalvåret.

Dykket:
• dykket kan begynde flere steder. Man kan bl.a. gå i vandet fra havnemolen (men gør det kun i vinterhalvåret). Der er også mulighed for et behageligt dyk, langs havnens vestlige kyst.
• dybden er mellem 0-4 meter.
• bunden i området omkring havnen er en blanding af sand- og mudderbund med en skiftende flora og fauna. Der er en del sandbanker rundt om i området, og nogle steder skifter dybden meget hurtigt til lavt vand.
• dyrelivet er ikke vildt farverigt i efterårs- og vintermånederne, men der er søstjerner, rejer, krabber, små fisk og måske en fladfisk fra tid til anden, hvis du er heldig.
• der er mange skibe fra det tidlige forår til efteråret Området er meget smalt og der er kun én sejlrende i passagen, så bådene sejler tæt.

18. Asnæs skrænten:
Kørevejledning - kør ad Asnæsvej mod Asnæs. Når den er ved at være slut, møder du Asnæs Skovvej på venstre hånd, kør videre ad den.
Ved den store gård kører du til højre. Derefter følger du vejen, til du er nået til Vesterskov, hvor du så holder mod højre. Derefter går det lige ud igen, til du kommer til Havnemarken.

Skrænten ligger i udkanten af Kalundborg Fjord og er meget besøgt af lystfiskere.

Dykket:
• gå ud mod det hvide hus på spisen af kysten for at starte dykket. Det kan godt være en fordel at gå i vandet, før man når til huset og så lade sig drive med strømmen. Når man er nået udover stenene ved land, er det ellers bare om at komme under vand. Går man i vandet ved huset, vil man lidt efter møde en skrænt, som leder én længere ned, og du vil herefter kunne komme ned på en syv til otte meter. Skrænten følger kysten og svinger meget i dybde.
• dybden er mellem 0-8 meter.
• bunden er en blanding af sand, ålegræs, muslinger, lidt tang og en smule mudder.

19. Købe Bugt – Jerisevrag:
Kørevejledning – tag frakørsel nr. 30 – Solrød N på Køge Bugt.motorvejen og kør derefter mod Solrød. I den første rundkørsel køres videre ad Solrød Strandvej, derefter videre lige ud i de første fire rundkørsler. I den femte rundkørsel tages tredje vej, Østre Grænsevej, kør til bunden af vejen.

Jersievraget er bygget omkring år 1850 og strandet omkring år 1872. I dag er vraget ca. 40 gange 8 meter og går op til lidt over en meter fra bunden.
Vil man opleve den bedste sigt under et dyk på Jersievraget, så skal det helst ske efter nogle dage med blid fralandsvind fra nord eller nordvest.
Vraget er helt klart et dyk værd, og det er også et interessant dyk, samt et smukt naturdyk.

Dykket:
• gå fra Østre Grænsevej til stranden og ud i vandet. Svøm derefter ca. 90 meter ud i en kompaslinje på omkring 120 grader. På ca. to meters dybde, så ligger vraget enten til højre eller venstre. Hvis du/I er kommer ud til det grove sand, er du kommet for langt.
• en bøje er altid en god makker at have med.
• dybden er ca. to-tre meter.

20. Reersø strand & rev:
Kørevejledning - kør ad landevej 22 og ved rundkørsel i Gørlev, tages Reersøvej mod Reersø. Når du kommer til Strandvejen, vil der lidt efter komme en vej på højre hånd, som hedder Landervejen. Den følger du, til du møder Lærkevej, her kan der parkeres.

Reersø er en lille tange nordvest for Slagelse. Ved Reersø finder man nogle gode dykkesteder til nogle hyggelige stranddyk.
På spidsen af Reersø finder man Reersø Rev, som er et smukt stenrev med meget at byde på. Stenrevet ligger ikke kun for enden af tangen, men det går også lidt ned langs siderne.

Dykket:
• er du kørt til Lærkevej ligger vandet lige på højre hånd. Vil du ud på det store stenrev køres der videre ud ad Landervejen til den ikke er længere. Her vil du så finde en sti som fører til vandet. Det er dog sværere at komme i vandet her end ved Lærkevej.
• hvis man har god tid, kan man gå i vandet før spidsen, og så lade sig føre med strømmen ud på det store rev.
• langs siderne af tangen er dybden omkring 2-4 meter, ude på revet bliver dybden lidt større, op til 8 meter.
• bunden består af sand, og sten i mange forskellige størrelser og former. Stenene er mange steder bevokset med tang. Der er et interessant dyreliv omkring Reersø og vil man bruge tid på at studere stenene og tangen nærmere vil man helt sikkert også finde noget interessant liv.

21. Røsnæs Rev:
Kørevejledning – kør ad landevej 23 og ved første rundkørsel, når du/I kommer til Kalundborg, tages første afkørsel, Holbækvej. Ved anden rundkørsel tages første afkørsel igen, den hedder Nørre Alle, som går over i Esbern Snaresvej, som igen går over i Røsnæsvej. Der køres ad Røsnæsvej mod Listrup Bakker, vejen følges lige til du/I kommer til fyret. Her køres til højre ud på p-pladsen, da det ikke er tilladt at køre videre. Du/I vil nu kunne se trappen ned til vandet.

Dykket:
• man kan dykke på begge sider af fyret. Det er dog nemmere, at komme i vandet på nordsiden, hvor man kan benytte den nye trappe ned til vandet.
• dybden er mellem 0-8 meter.
• revets store stenformationer er det perfekte gemmested for småfisk og andre små havdyr. Hvis man kigger efter imellem de mange sten, er der et rigt dyreliv.
• revet begynder allerede før fyret, men er størst ude foran fyret, der kan dog være en god strøm her.

22. Nakkehoved Fyr:
Kørevejledning - kør langs landevej nr. 237 i retning mod Gilleleje. Når vejen skifter navn fra Munkerup Strandvej til Nakkehoved Strandvej passerer du forbi åbent landskab (der ligger en golfbane i nærheden). Følg skiltningen mod nord til Nakkehoved Fyr langs Fyrvejen. Kør næsten helt ud til fyret og parker på den store grusparkeringsplads.

Dykket:
• omklædning kan foregå på parkeringspladsen. Til venstre for fyrtårnet er der en lang trappe ned mod vandet.
• tag den lettest mulige opsætning med og er du i tørdragt, så vent med at lukke den helt, indtil du er kommet fra parkeringspladsen og ned til badebroen. Trappen, som fører fra fyrtårnet, ned ad skrænten og til vandkanten er relativt lang og gåturen giver en naturlig varme i dragten.
• dybden er mellem 0-7 meter.
• stranden består af sten og falder langsomt ned mod vandet, så derfor er badebroen et yderst velkomment indslag her. Hvis man benytter den, slipper man nemlig for at skulle balancere de første 20 meter ud i vandet på glatte sten.
• bunden på stedet er langsomt faldende og byder på fin variation. På sandbankerne ligger ofte fladfisk og skjuler sig.

23. Elementfabrikken – Storebælt:
Kørevejledning – kør ad motorvej E20 mod Korsør og tag afkørsel 43 mod Halsskov. Hold øje med Q8-tanken og rundkørslen, drej til venstre mod Storebæltsudstillingen. Tag afkørsel til venstre mod Skovbrynet, og umiddelbart efter til højre mod Halsskov gl. færgehavn – følg skiltene forbi parkeringspladsen og campingpladsen, til stranden ved Revhuset og Isbådsmuseet.

I forbindelse med opførelsen af Storebæltsbroen imellem Sjælland og Fyn, lå der et fabriksenhed ved stranden, som producerede elementerne til de enorme boremaskiner og til selve tunnelen.
Ikke alle betonelementrester, jernrør og -bolte samt spunsrester blev fjernet, da broen var færdig. Disse kan man nu se under vandet, samt en enkelt stige, som stikker op af sandbunden!

Dykket:
• udstyr kan lægges på græsset eller de større sten på stranden. Der er kun én vej til dette dyk: Lige ud i en ret vinkel på stranden, maksimalt 100 meter og derefter rundt i området i en rute tilbage til stranden.
• vandkanten består bunden af småsten, som dog ret hurtigt ændrer sig til hvid sandbund med ålegræs, diverse vandplanter og alger.
• dybden er mellem 0-6 meter.
• dykkestedet ud til ca. 100 meter fra stranden ligger beskyttet inden for bugten. Kom ikke for langt ud, da der kan være meget stærk strøm under storebæltspylonerne! Man kan se strømskellene fra stranden.
• man kan se krabber, rejer, muslinger, fladfisk, sandorm, søpunge, søanemoner samt undertiden torsk.



Dykning i Sverige:
Når man bor i NordSjælland, så kan man sagtes tage en tur over til Sverige og dykke ved Kullen, uden den store planlægning. Dog skal man have en AOWD certifikat for dykning ved selve Kullen, da der er større dybder end ellers. Men de to andre dykkesteder, som vi har beskrevet kan man dykke på et OWD certifikat. Vi tager gerne ud med båd fra Môlle havn og dykker ved Kullen.

Kullen – Ransvik:
Kørevejledning – kør fra Helsingborg mod Mölle og kør gennem Mölle og fortsæt ud på klippen gennem betalingsanlægget. Lidt efter er der skiltning mod ”Ransvik” til venstre.

Ransvik er det sted på selve Kullen, der er lettest at nå til fods, bugten er stor nok til en heldagsudflugt med to ordentlige dyk. Lav fx et dyk på venstre side (øst) og et dyk på højre side (vest). Der er en del store stenblokke på 5-10 meters dybde midt i bugten, som er værd at tage et nærmere kig på. Omkring de lavere dele, tæt på kysten er der kun to-tre meter og masser af fiskeliv. Længere nede er vandet saltere og man finder flere arter.

Dykket:
• anvend stranden til venstre. Dykkere må ikke bruge den lille stenmole, der er forbeholdt badegæster.
• dykker man langt ud fra kysten er der mange fine revler at besøge. Her flader bunden ud og et kompas er nødvendigt for at navigere tilbage til land. Ude på den dybere bund, hvor man møder dybder på mellem 13 og 15 meter, kan man også være heldig at finde gamle jernstrukturer, ankre og trosser.
• dybden er mellem 0-15 meter.
• om sommeren og efteråret er der enormt mange fisk i bugten. Ude på sandet lever ofte fjæsing og eremitkrebs.
• undgå stedet, når vinden er i syd, hvor der kan være store bølger. Om sommeren sejler bådene tæt på, så brug dykkeflag og vær forsigtig, når du stiger op.
• NB! Kullaberg er et marint naturreservat og beskyttelsen gælder fra kysten og 300 meter ud. Det er forbudt at tage noget med op.

Kullen - Arild:
Kørevejledning - kør til Jonstorp på Kullens nordside, derefter mod Mölle til skiltet mod Arild kommer. Når man kommer ind i byen, så drejer man ned mod havnen og derefter til venstre.

Den lille by Arild ligger på nordsiden af Kullaberg og her findes et populært badested, som ligger et lille stykke vest for havnen. Her er en parkeringsplads og selve badestedet er indrettet med et lille cementbassin, som er forbundet med havet. Bassinet må ikke benyttes af dykkere, så sørg for at gå i til venstre (vest) for bassinet nede ved stenstranden.

Dykket:
• benyt stranden til venstre (vest) for cementbassinet ved badestedet. Vis hensyn i sommermånederne og glem ikke dykkeflaget.
• dybden er mellem 0-14 meter.
• dyk fra stenstranden, bunden skråner langsomt ned til maksimalt 14 meters dybde i nordvest retning.
• stedet bør ikke dykkes ved nordlig eller nordvestlig vind.
• der er fløjfisk og fjæsing ude på sandet og masser af hummer på skræntens dybere dele.
• NB! Kullaberg er et marint naturreservat og beskyttelsen gælder fra kysten og 300 meter ud. Det er forbudt at tage noget med op.